Бібліотека Інституту медичної радіології ім. С. Григор’єва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту медичної радіології ім. С. Григор’єва

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ МЕДИ́ЧНОЇ РАДІОЛО́ГІЇ ім. С. Григор’єва АМНУ Засн. 1920 у Харкові як б-ка Рентґенів. академії (нині Медичної радіології інститут ім. С. Григор’єва АМНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд – 59 124 прим., зокрема бл. 20 тис. книг укр., рос., англ. та ін. мовами, 37 674 журнали, 1019 автореф. дис., а також дис., наук. рекомендацій, метод. листів, інформ.-бібліогр. літ-ри з питань рентґенології, онкології і радіології. Передплачує 757 назв період. видань, зокрема 201 іноз. Серед рідкіс. видань: «Руководство к терапии» Ф. Валле (перекл. з франц., ч. 4, 1858), «Основы химии» Д. Менделєєва (1868; обидва – С.-Петербургъ). У фонді зберігаються книги, подаровані вдовою засн. Ін-ту С. Григор’єва, а також профіл. зарубіжні журнали «Acta Radiologica» (1921–76), «American Journal of Roentgenology» (1922–74), «The British Journal of Radiology» (1924–90) та ін. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат., ретроспектив., предмет.) та картотеки (період. видань, наук. праць співроб. Ін-ту від 1920). Б-ка організовує книжк. виставки, перегляди літ-ри; бере участь у створенні «Українського радіологічного журналу», що видається Ін-том. Зав. б-ки Л. Онопрієнко (від 1975).

Т. Б. Бартко

Стаття оновлена: 2003