Бібліотека Інституту металофізики ім. Г. Курдюмова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту металофізики ім. Г. Курдюмова

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ МЕТАЛОФІ́ЗИКИ ім. Г. Курдюмова НАНУ Засн. 1946 у Києві як б-ка Лаб. металофізики АН УРСР, від якої починає свою історію Металофізики інститут ім. Г. Курдюмова НАНУ. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус науково-технічної. Базова з фізики металів для б-к системи НАНУ. Бібліотеч. фонд нараховує 113 тис. прим., зокрема автореф. дис. (від 1955), спец. види, мікрофільми. Б-ка передплачує 231 журнал (144 – іноз. мовами). У фонді – літ-ра з питань фізики металів і твердого тіла, поверхні, заг. фізики, математики, електрон. спектроскопії, кристалографії, термодинаміки, металургії чорних і кольор. металів, металознавства і термооброблення, обчислюв. техніки. Зберігається літ-ра з приват. б-к В. Данилова, А. Смирнова, В. Свєчникова, В. Гриднєва, В. Немошкаленка, М. Кривоглаза; комплекти журналів «Успехи физических наук» (від 1929), «Заводская лаборатория», «Журнал технічної фізики» (обидва – від 1947), «Физика твердого тела», «Физика металлов и металловедения» (обидва – від 1955), «Металлофизика и новейшие технологии» (видає Ін-т). Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. та електрон. каталогів книг, бібліогр. картотек, зокрема «Пр. співробітників Ін-ту» (від 1955). Є абонементи, чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Б-ка видала бібліогр. покажчики праць співробітників Ін-ту (вип. 1, 1927– 77; вип. 2, 1978–98), публікує покажчики нових надходжень, біобібліогр. матеріали. Дир. Т. Чарупа (від 1994).

Т. Г. Сич

Стаття оновлена: 2003