Бібліотека Інституту механіки ім. С. Тимошенка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту механіки ім. С. Тимошенка

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ МЕХА́НІКИ ім. С. Тимошенка НАНУ Засн. 1935 у Києві як б-ка Ін-ту буд. механіки ВУАН (нині Механіки інститут ім. С. Тимошенка НАНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. У 1935 фонд б-ки становив бл. 5 тис. од. зберігання. Нині фонд містить бл. 100 тис. прим., з них 25 556 – іноз. видань, понад 31 тис. книг, 61 тис. період. видань, 6316 прим. спец. видів. Обмін. фонд б-ки – 2440 прим. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з механіки оболонкових систем, композитних і неоднорід. середовищ, зв’язаних полів у матеріалах, елементах конструкцій, механіки руйнування й утоми, динаміки і стійкості руху мех. систем, металознавства, суміж. питань математики, фізики, радіоелектроніки. Зберігається повний комплект ж. «Прикладная механика» (від 1955), який видає Ін-т; праці С. Тимошенка, видані 1905–18, що є бібліогр. рідкістю. Щорічно за передплатою, з доброчин. фондів та в дарунок б-ка отримує 300–400 прим. літ-ри. Б-ка проводить книгообмін з б-ками України та країн СНД. Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент; система каталогів: абетк. (на всі види видань), топогр., системат. (на книги), картотека праць співроб. Ін-ту (від 1945). Видано «Бібліографічні покажчики праць співробітників Інституту механіки АН УРСР» (1959–90), «Головні друковані праці Інституту механіки АН УРСР» (1989). Зав. б-ки О. Мироненко (від 1998).

А. О. Крицук

Стаття оновлена: 2003