Бібліотека Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. Заболотного - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту мікробіології і вірусології ім. Д. Заболотного

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ МІКРОБІОЛО́ГІЇ І ВІРУСОЛО́ГІЇ ім. Д. Заболотного НАНУ Засн. 1930 у Києві як б-ка Ін-ту мікробіології та епідеміології ВУАН (нині Мікробіології і вірусології інститут ім. Д. Заболотного НАНУ). Основою б-ки стала приватна книгозбірня акад. Д. Заболотного, яку наприкінці 50-х рр. було систематизовано і переведено в окремий фонд, створено спец. картотеку. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Бібліотеч. фонд нараховує 116 150 прим.: книг – 30 тис. прим. (2700 – іноз.), період. видань – 85,5 тис. прим. (32,9 тис. прим. – іноз.), спец. видів – 5640 прим.; автореф. дис. і дисертації. Є обмін. фонд видань Ін-ту. Осн. тематика фонду б-ки: загальна, промислова, с.-г., ґрунт., мед. мікробіологія, вірусологія, вірусні хвороби рослин, біотехнологія, а також суміжні питання заг. біології, генетики, с. госп-ва, медицини. Серед цін. видань щотижнева г. «Врачъ» (1891–1900), «Annales de l’Institut Pasteur» (1892–1969), «Zentrallblatt für Bacteriologie» (1894– 1962), «Больничная газета Боткина» (1900–03), «Русский врачъ» (1902–17), «Medizinische Klinik» (1905–13), «Архів біологічних наук» (1906–39), «Journal of bacteriology» (від 1916); повний комплект «Мікробіологічного журналу» (від 1934), який видає Ін-т. У б-ці є абонемент, 2 книгосховища, 2 чит. зали, обладнані комп’ютерами з доступом до мережі Інтернет. Працює міжбібліотеч. абонемент. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат.) осн. фонду, дис., автореф. дис.; картотеки, зокрема «Історія Інституту» (від 1940), праць співроб. Ін-ту (від 1932); довідк. і бібліогр. видання. Зав. б-ки С. Сердюк (від 1989).

Т. Я. Хрещик

Стаття оновлена: 2003