Бібліотека Інституту монокристалів - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту монокристалів

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ МОНОКРИСТА́ЛІВ НАНУ Засн. 1962 у Харкові як б-ка Всесоюз. НДІ монокристалів (нині Монокристалів інститут НАНУ). Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд нараховує 133 040 прим. (понад 56 тис. прим. – іноз. вид.), книг понад 32 тис. прим. (408 прим. – іноз.); період. видань понад 97 тис. прим. (понад 55 тис. прим. – іноз.), а також автореф. дис., дис., переклади, художня літ-ра, препринти, огляди; комплектується літ-рою з електроніки, ядер., атом. та молекуляр. фізики, фізики твердого тіла, високотемператур. надпровідності, хімії (теор., аналіт., органіч. і неорганіч., високомолекуляр. сполук), кристалографії, люмінесценції, лазер. спектроскопії, радіоелектроніки, хім. технології, обчислюв. техніки. Зберігаються довідк.-енциклопед. видання «Landolt-Bornstein», «Solide State Physics» (у 18-и т.), «Laser Handbook» (у 5-и т.), «Colour Index» (у 4-х т.), «Inorganic and Theoretical Chemistry» (у 6-и т.), комплекти журналів «Journal of Crystal Growth», «Chemical Abstracts», «Berichte der Deutschen Chemische Geselschaft» (1879–1936), повний комплект ж. «Функциональные материалы» (видає Ін-т). Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів і картотек (зокрема бібліогр. картотеки праць співроб. Ін-ту 1965–79). Зав. б-ки Л. Єлисєєва (від 1997).

Л. А. Завальнюк

Стаття оновлена: 2003