Бібліотека Інституту муніципального менеджменту та бізнесу - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту муніципального менеджменту та бізнесу

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ МУНІЦИПА́ЛЬНОГО МЕ́НЕДЖМЕНТУ ТА БІ́ЗНЕСУ Засн. 1998 у Києві. Має статус наукової. У структурі б-ки: 4 відділи (комплектування і обробки, зберігання, обслуговування читачів усіх форм навчання, бібліогр.), абонемент, чит. зал. Бібліотеч. фонд нараховує 11 204 прим. (80 % навч. літ-ри, 20 % – наукової), зокрема 35 прим. період. видань. Комплектується літ-рою з питань економіки, менеджменту, маркетингу, інформатики, правознавства. Зберігаються також праці викл. Ін-ту. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., предмет., період. видань, електрон., службових ген. абетк. і електрон.). Має доступ до мережі Інтернет. Б-ка проводить виставки (темат., нових надходжень). Дир. б-ки А. Нашинець-Наумова (від 2001).

О. В. Мазаєва

Стаття оновлена: 2003