Бібліотека Інституту народознавства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту народознавства

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ НАРОДОЗНА́ВСТВА НАНУ Засн. 1951 у Львові як б-ка Держ. МЕХП, від якого починає свою історію Народознавства інститут НАНУ. Основою книгозбірні стали фонди б-к Міського пром. музею (засн. 1874) та Етногр. музею при НТШ (засн. 1895). Б-ка має абонемент і чит. зал. Бібліотеч. фонд нараховує понад 63 тис. книг, журналів, видань, що продовжуються, з них понад 25 тис. листівок, фотографій, понад 30 тис. іноз. видань, понад 60 од. стародруків. У фонді представлена літ-ра з питань історії, етнографії, мист-ва, археології, образотвор. та декор.-ужитк. мист-ва, нар. худож. промислів, музеєзнавства. Книжк. фонд б-ки формувався з урахуванням всебічного відображення матер. та духов. культури народів світу. У фонді зберігаються зарубіжні вид. 19 – поч. 20 ст. Праці укр. і польс. учених у галузі етнографії представлені дослідж. І. Франка, М. Павлика, В. Гнатюка, О. Кольберга, К. Мошинського, Я. Бистроня. Зберігаються період. видання 19–20 ст.: «Кіевская старина» (1882–1907), «Записки НТШ», «Матеріали до українсько-руської етнології» (обидва – 1892–1937); польс. видання, які публікували повідомлення на укр. тематику «Słownik geograficzny» (1880–1902), «Czasopismo techniczne» (1883– 1914), «Wista» (1887–1916), «Świat» (1888–1925), «Lud» (від 1895). Серед стародруків – «Апостол» (1638) та «Ключъ Разумѣнія…» І. Галятовського (1665), видані друкарнею М. Сльозки у Львові; видання Києво-Печер. лаври «Меч духовний», «Огородок» (обидва – 1676), «Вѣнец Христов» (1688) та ін., подаровані мистецтвознавцем П. Жолтовським. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів: абетк. (на вітчизн. та іноз. фонди), системат., предмет. (на старий фонд), хронолог. (на стародруки); а також темат. картотек (з історії декор.-ужитк. мист-ва, культури і побуту українців). Б-ка видала бібліогр. покажчики «Павло Миколайович Жолтовський» (1984), «Микола Іванович Моздир: до 70-річчя від дня народження» (1998), «Роман Кирчів» (2000), а також ретроспект. бібліогр. покажчики праць вчених Ін-ту. Разом із ЛНБ організовує темат. виставки, бере участь у конференціях, які проводить Ін-т.

В. М. Яблонська

Стаття оновлена: 2003