Бібліотека Інституту овочівництва і баштанництва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту овочівництва і баштанництва

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ОВОЧІВНИ́ЦТВА І БАШТА́ННИЦТВА УААН Засн. 1947 як б-ка Укр. НДІ овочівництва (нині Овочівництва і баштанництва інститут УААН). Має статус наукової. Книжк. фонд поповнився 1917 приват. б-кою видат. ботаніка А. Потебні. Нині бібліотеч. фонд нараховує бл. 90,5 тис. прим., серед них – книги, наук. праці співроб. Ін-ту та його дослід. мережі, автореф. дис., дис., інформ. листки, метод. рекомендації та ін.; комплектується літ-рою за профілем Ін-ту. У б-ці зберігаються рідкісні вид.: «Ботаническіе очерки» О. Бекетова (Москва, 1858), «Труды общества испытателей природы при Имперскомъ университете» (Х., 1870–1911, т. 1–49), «Орнитологическая фауна Харьковской губерніи» М. Сомова (Х., 1897), «Полная энциклопедія русскаго сельскаго хозяйства и соприкасающихся съ нимъ наукъ» (С.-Петербургъ, 1900–12, т. 1– 12), «Ботаническій атласъ: Описаніе и изображеніе растеній русской флоры» М. Монтеверде (С.-Петербургъ, 1906) та ін. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів і картотек. У структурі б-ки: чит. зал, абонемент, 3 книгосховища. Б-ка проводить Дні бібліографії, інформації, темат. виставки, перегляди період. вид. Через кожні 5 р. б-ка видає бібліогр. покажчик друков. праць Ін-ту та «Каталог нових розробок Ін-ту» (від 2002). Значну роль у розвитку б-ки відіграла її перша зав. П. Іноземцева (1947– 72). Нині зав. б-ки Л. Романенко (від 1997).

О. Д. Вітанов

Стаття оновлена: 2003