Бібліотека Інституту органічної хімії - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту органічної хімії

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ОРГАНІ́ЧНОЇ ХІ́МІЇ НАНУ Засн. 1939 у Києві як б-ка Ін-ту органіч. хімії та технології АН УРСР (нині Органічної хімії інститут НАНУ). Має статус наукової. Бібліотеч. фонд нараховує 137 тис. прим., зокрема 85 тис. прим. – іноз. видань, книг – 17 тис. прим., період. видань – 106 тис. прим. (62 тис. прим. – іноз.), на мікроносіях – 17 тис., спец. видів – 15 тис. Осн. розділи фонду: хімія елементоорганічних та гетероциклічних сполук, фосфор, сірка та фтороорганічні сполуки, теорія кольору орган. речовин, механізми реакцій, фізіологічно активні речовини, хім. технологія, медицина, с. госп-во. У фонді зберігаються повні комплекти «Chemische Zentralblatt» (1910– 69), «Chemical Abstracts» (1930– 2000); комплекти журналів «Berichte der Deutsche Chemischen Gesellschaft» (від 1868), «Журнал Русского химического общества» (1873–1921), «Bulletin de la Société Chimique de France» (1886–1999), «Journal of the Chemical Society» (від 1901); довідник «Gmelins Handbuch der Anorganischen Chemie» (понад 600 т., від 1924); довідк. видання «Beilsteins Handbuch der Organischen Chemie» (від 1918), багатотомне зібрання «Methoden der Organischen Chemie Houben-Weyl» (від 1958), повний комплект міжвідом. зб. «Физиологически активные вещества» (від 1966). Довідково-бібліогр. апарат складається з абетк. та системат. каталогів книг, картотек період. вид., автореф., дис., наук. праць співробітників Ін-ту. Б-ка має 2 чит. зали. Зав. б-ки О. Гребельник (від 1993).

Л. М. Ягупольський

Стаття оновлена: 2003