Бібліотека Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту охорони здоров’я дітей та підлітків

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ОХОРО́НИ ЗДОРО́В’Я ДІТЕ́Й ТА ПІ́ДЛІТКІВ АМНУ Засн. 1926 у Харкові як б-ка Укр. НДІ охорони материнства та дитинства (нині Охорони здоров’я дітей та підлітків інститут АМНУ). Є чит. зал, абонемент. Бібліотеч. фонд нараховує 52 085 прим., зокрема книг – 12 764 прим., журналів – 38 820 прим., 154 дис., автореф. дис., наук.-метод. літ-ра, бібліогр. покажчики, мікрофільми, магнітні стрічки; комплектується літ-рою з питань серц.-судин., ендокрин., гінекол. та ін. захворювань, ревматизму, неврозів і неврозоподіб. станів у дітей і підлітків, а також літ-рою з суміж. галузей медицини. Зберігаються період. видання: «Педиатрия» (від 1928), «Вопросы материнства и младенчества» (від 1934), «Акушерство и гинекология» (від 1936), «Педиатрия, акушерство и гинекология» (від 1938), «Клиническая медицина» (1940–95), «Архив патологии» (1946–72), «Врачебное дело» (від 1946) та ін. Серед раритет. видань – «Дети-украинцы школьного возраста» (Х., 1926). Б-ка передплачує 48 назв період. видань, з них 11 іноз. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат., предмет.) та картотеки (період. видань, наук. праць співроб. Ін-ту, автореф., метод. матеріалів). Зав. б-ки Р. Кирильєва (від 1986).

Л. І. Макієнко

Стаття оновлена: 2003