Бібліотека Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В. Філатова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В. Філатова

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ О́ЧНИХ ХВОРО́Б І ТКАНИ́ННОЇ ТЕРАПІ́Ї ім. В. Філатова АМНУ Засн. 1946 в Одесі як б-ка Укр. експерим. ін-ту очних хвороб ім. В. Філатова (нині Очних хвороб і тканинної терапії інститут ім. В. Філатова АМНУ). Має статус наукової. Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд – 76 764 прим., зокрема 8197 іноз. видань; містить книги, журнали, дис., автореф. дис., метод. рекомендації, інформ. листи, мікрофільми з офтальмології та ін. галузей медицини і суміж. наук. У б-ці зберігаються журнали «Albrecht von Graefes» (1883–1962), «Вісник офтальмології» (від 1884), «Klin MBL für Augenheilkunde» (від 1890), «American Journal of Ophthalmology» (1936–38, 1950–92), «Archives of Ophthalmology» (від 1943). Б-ка передплачує 19 назв іноз. журналів. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.), картотек (період. видань, нових надходжень, персоналій). Б-ка організовує книжк. виставки, перегляди літ-ри, Дні інформації для спеціалістів. Зав. б-ки Т. Маришева (від 1971).

І. М. Логай

Стаття оновлена: 2003