Бібліотека Інституту педагогіки і психології професійної освіти - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту педагогіки і психології професійної освіти

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ПЕДАГО́ГІКИ І ПСИХОЛО́ГІЇ ПРОФЕСІ́ЙНОЇ ОСВІ́ТИ АПНУ Засн. 1995 у Києві як б-ка новоствореного Педагогіки і психології професійної освіти інституту АПНУ. Має статус науково-педагогічної. Є чит. зал, абонемент та міжбібліотеч. абонемент. Основу книгозбірні б-ки становить літ-ра, подаров. Міжнар. фондом «Відродження» (2,5 тис. прим.). Нині бібліотеч. фонд складає 5 тис. прим.: книги, період. вид., дис., автореф. дис. тощо; комплектується переважно літ-рою за профілем Ін-ту (70 %), а також довідк., заг.-пед., психол., метод., сусп. політ. і худож. літ-рою тощо. Фонди б-ки поповнюються за рахунок подарунків науковців, вид-в, установ системи проф.-тех. освіти, видавн. продукції Ін-ту. Б-ка видала «Бібліографічний покажчик наукових праць (1993–2000)» (Ніжин, 2000). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) і картотек (системат., нових надходжень, кандидат. і доктор. дис., праць співроб. Ін-ту, назв період. вид.). Б-ка проводить книжк. виставки. Зав. б-ки Л. Штома (від 1995).

О. М. Отич

Стаття оновлена: 2003