Бібліотека Інституту політичних і етнонаціональних досліджень - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту політичних і етнонаціональних досліджень

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ПОЛІТИ́ЧНИХ І ЕТНОНАЦІОНА́ЛЬНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ НАНУ Засн. 1928 у Києві як б-ка Комісії з Жовтн. революції і громадян. війни в Україні, від якої починає свою історію Політичних і етнонаціональних досліджень інститут НАНУ. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Бібліотеч. фонд нараховує бл. 120 тис. прим., зокрема книг – 93 тис. прим., період. вид. – 27 тис. прим., дис. з історії КПУ. Наукову цінність має «Женевський фонд» (нелегальні вид. різних партій до 1917). Зберігаються ж. «Кіевская Старина» (1902–05), «Наше минуле» (1918–19), «Літопис революції» (1922–33). Осн. тематика, згідно з якою розпочато комплектування фонду від 1992, – нац. відносини в Україні, прогнозування їх розвитку, теор., правові, соц.-політ. та етнопсихол. механізми регулювання міжнац. конфліктів, істор., соц.-політ. та культурол. проблеми розвитку нац. та етніч. груп в Україні, українці в діаспорі; проблеми етнополітології в зарубіж. українознавстві; теор. та прикладні проблеми політології, політ. партії, громад. рухи, міжнац. проблеми в Україні. Зав. б-ки О. Резниченко (від 2001).

Г. В. Симонян

Стаття оновлена: 2003