Бібліотека Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. Підстригача

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ПРИКЛАДНИ́Х ПРОБЛЕ́М МЕХА́НІКИ І МАТЕМА́ТИКИ ім. Я. Підстригача НАНУ Засн. 1961 у Львові як б-ка філії Ін-ту геофізики АН УРСР (нині Прикладних проблем механіки і математики інститут ім. Я. Підстригача НАНУ). Бібліотеч. фонд галузевий; містить 77 тис. прим. укр., рос., англ., нім., польс., франц., словац. мовами, зокрема літ-ру з питань механіки і математики, фізики та геофізики, акустики, матеріалознавства, зокрема книжк. зібрань проф. М. Шереметьєва та акад. М. Кільчевського, автореф. дис. (від 1978), 324 назви журналів (183а іноз. мовами). Є обмін. фонд. Довідк.-бібліогр. апарат містить традиційні каталоги та картотеки. Зав. б-ки Л. Запруцька (від 1979).

Б. К. Котлярчук

Стаття оновлена: 2003