Бібліотека Інституту прикладної математики і механіки - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту прикладної математики і механіки

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ПРИКЛАДНО́Ї МАТЕМА́ТИКИ І МЕХА́НІКИ НАНУ Засн. 1965 як б-ка Донец. обчислюв. центру АН УРСР (нині Прикладної математики і механіки інститут НАНУ). Бібліотеч. фонд галузевий; нараховує 78 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. та ін. мовами, зокрема автореф. дис. і дис. (від 1966), мікрофіші, галуз. журнали (від 1965). Комплектується літ-рою з математики, теор. механіки, кібернетики, обчислюв. техніки та деяких питань електроніки. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги, бібліогр. картотеки, зокрема праць співроб. Ін-ту (від 1966), фонди довідк. і бібліогр. видань. Є абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Зав. бки В. Міненко (від 1965).

В. В. Турчанінова

Стаття оновлена: 2003