Бібліотека Інституту прикладної фізики - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту прикладної фізики

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ПРИКЛАДНО́Ї ФІ́ЗИКИ НАНУ Засн. 1989 як б-ка Сум. відділу прикладної фізики Ін-ту металофізики АН УРСР (нині Прикладної фізики інститут НАНУ). Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд галуз., заг. кількість – 15 тис. прим. укр., рос. мовами. Фонд комплектується літ-рою з математики, фізики, хімії, медицини, біології, обчислюв. техніки. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат.), картотеки (топогр., наук. праць співроб. Ін-ту), довідк. і бібліогр. видання. Є чит. зал, абонемент. Б-ка здійснює інформ.-бібліогр. обслуговування, зокрема інформує про нові надходження, укладає темат. добірки літ-ри. Зав. б-ки Г. Довгань (від 2000).

О. Г. Пономарьов

Стаття оновлена: 2003