Бібліотека Інституту проблем ендокринної патології ім. В. Данилевського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту проблем ендокринної патології ім. В. Данилевського

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ПРОБЛЕ́М ЕНДОКРИ́ННОЇ ПАТОЛО́ГІЇ ім. В. Данилевського АМНУ Засн. 1928 у Харкові як б-ка Укр. органотерапевт. ін-ту (нині Проблем ендокринної патології інститут ім. В. Данилевського АМНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Під час 2-ї світ. війни більшість фондів б-ки було втрачено. Нині бібліотеч. фонд становить 41 420 прим., зокрема 22 167 прим. – книг, 17 701 прим. – період. вид., 1552 автореф. дис. з медицини, хімії, біології, фармакології, фармації. Довідк.-бібліогр. апарат містить картотеки (абетк., предметноабетк., наук. праць співроб. Ін-ту від 1927). В б-ці зберігаються раритетні вид.: «О координаціи движеній животныхъ» С. Чир’єва (С.-Петербургъ, 1880), «Нѣсколько словъ о Spirochaete (петлянкѣ) и объ отношеніи ея къ кровянымъ шарикамъ» І. Сорокіна (Казань, 1881), «Изслѣдованія по сравнительной паразитологіи крови. І. Зоопаразиты крови у птицъ» (Х., 1888), «Головной мозгъ. Зрѣніе. Слухъ и статическое чувство. Кожныя чувства. Вкусъ. Обоняніе» // «Физіологія Человѣка» (т. 2, ч. 2, Москва, 1915), «Труд и жизнь. Физиологические очерки» (Х., 1922; усі – В. Данилевського). Б-ка проводить книжк. виставки, Дні інформації. Зав. б-ки Л. Ільїнська (від 1999).

Л. П. Пивоваревич

Стаття оновлена: 2003