Бібліотека Інституту проблем матеріалознавства ім. І. Францевича - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту проблем матеріалознавства ім. І. Францевича

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ПРОБЛЕ́М МАТЕРІАЛОЗНА́ВСТВА ім. І. Францевича НАНУ Засн. у 1953 як б-ка Лаб. спец. сплавів АН УРСР, від якої починає свою історію Проблем матеріалознавства інститут ім. І. Францевича НАНУ. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. У структурі б-ки: відділи – обслуговування (абонемент, чит. зал), комплектування, бібліогр. обробки літ-ри. Бібліотеч. фонд нараховує 160 тис. прим., зокрема 41,2 тис. прим. – іноз. видань, книг – 45,6 тис. прим., період. видань – 103 тис. прим., перекладів – 1,8 тис., спец. видів – 10,9 тис. Окрім того, містить описи винаходів до автор. свідоцтв та патентів – 55 тис. У фонді б-ки представлена літ-ра з питань матеріалознавства, порошкової металургії, фізики та хімії твердого тіла, дисперс. систем, а також з суміж. наук. До складу фондів увійшли приватні книжк. колекції чл.-кор. АН УРСР Г. Самсонова (2381 прим.), акад. АН УРСР І. Францевича (844 прим.), д-ра хім. н. Т. Косолапової (287 прим.), д-рів тех. н. Л. Бершадського (884 прим.) та І. Радомисельського (91 прим.). Довідк.-бібліогр. апарат складається з 5-и каталогів та 14-и картотек (зокрема автореф. дис., праць співроб. Ін-ту). Працівники б-ки підготували і видали бібліогр. покажч. праць співроб. Ін-ту за 1955–69 «Проблемы материаловедения и порошковая металлургия» (у 3-х ч.; 1970). Дир. б-ки В. Іванова (від 1993).

М. А. Петкевич

Стаття оновлена: 2003