Бібліотека Інституту проблем машинобудування ім. А. Підгорного - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту проблем машинобудування ім. А. Підгорного

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ПРОБЛЕ́М МАШИНОБУДУВА́ННЯ ім. А. Підгорного НАНУ Засн. 1944 як б-ка Харків. філії Ін-ту енергетики АН УРСР (нині Проблем машинобудування інститут ім. А. Підгорного НАНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус науково-технічної. Осн. напрями бібліотечно-бібліогр. роботи: комплектування фонду, орг-ція каталогів, обслуговування та інформування читачів про вітчизн. та зарубіжну наук. літ-ру за профілем досліджень Ін-ту і суміж. проблем шляхом підготовки бібліогр. видань, орг-ції виставок нових надходжень, темат. виставок літ-ри, надання бібліогр. інформації. Бібліотеч. фонд нараховує 160 тис. прим., зокрема іноз. вид. – 21 тис. прим., книг – 55 тис. прим., період. видань – 100 тис. прим. (19 тис. прим. – іноз.), спец. видів – 5 тис. од.; патент. фонд – 14 тис. (у відділі захисту інтелектуал. власності). Містить літ-ру з питань механіки, енергетики, математики, обчислювальної техніки, турбомашинобудування, хім. пром-сті, гідромеханіки, електроніки, важкого машинобудування, газодинаміки, теплотехніки. Зберігаються приватні б-ки академіків НАНУ А. Філіппова та А. Підгорного. Співробітники б-ки та відділу захисту інтелектуал. власності беруть участь у підготовці до друку міжнар. тех. ж. «Проблеми машинобудування».

Ю. О. Шуванова

Стаття оновлена: 2003