Бібліотека Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Пухова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Пухова

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ПРОБЛЕ́М МОДЕЛЮВА́ННЯ В ЕНЕРГЕ́ТИЦІ ім. Г. Пухова НАНУ Засн. 1981 у Києві як б-ка Ін-ту проблем моделювання в енергетиці АН УРСР (нині Проблем моделювання в енергетиці інститут ім. Г. Пухова НАНУ). Має статус наукової. Бібліотеч. фонд галузевий; нараховує бл. 35 тис. прим. укр., рос., англ., нім., франц. мовами, зокрема спец. види наук.-тех. літ-ри і документації, мікрофіші. Комплектується літ-рою з питань математики, електротехніки, обчислюв. техніки, автоматики, тех. кібернетики, енергетики, механіки. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги, бібліогр. картотеки, фонди довідк. і бібліогр. видань. Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент.

Н. В. Чернишова

Стаття оновлена: 2003