Бібліотека Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту проблем ринку і економіко-екологічних досліджень

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ПРОБЛЕ́М РИ́НКУ І ЕКОНО́МІКО-ЕКОЛОГІ́ЧНИХ ДОСЛІ́ДЖЕНЬ НАНУ Засн. 1971 як б-ка Одес. відділ. Ін-ту економіки АН УРСР (нині Проблем ринку і економіко-екологічних досліджень інститут НАНУ). Має статус наукової. Бібліотеч. фонд багатогалуз., 68 тис. прим. укр., рос., іноз. мовами. Фонд комплектується літ-рою з питань економіки, кібернетики, соціології. Є обмінний фонд, чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Довідк.-бібліогр. апарат складається з традиц. каталогів, картотек (зокрема праць співроб. Ін-ту), довідк. і бібліогр. видань. Б-ка інформує про нові надходження, укладає темат. добірки літ-ри, видає бібліогр. довідки. Зав. б-ки А. Бородіна (від 1972).

Т. П. Галушкіна

Стаття оновлена: 2003