Бібліотека Інституту птахівництва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту птахівництва

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ПТАХІВНИ́ЦТВА УААН Засн. 1938 як б-ка Укр. дослід. станції птахівництва (нині Птахівництва інститут УААН). Має статус наукової. Розташована у смт Бірки Харків. обл. Бібліотеч. фонд становить 59 700 прим., зокрема 10 780 прим. книг, 220 прим. автореф. дис., дис., 48 700 прим. період. вид., фонд патентів і стандартів (бл. 4 тис. прим.). Б-ка укомплектована літ-рою з питань утримання, розведення, генетики, селекції, годівлі та профілактики хвороб с.-г. птиці. Є рідкісні видання, зокрема період. видання іноз. мовами «Poultry Science» (1957–96), «World’s Poultry Science Journal» (від 1960), «Poultry International» (від 1980), «International Hatchery Practice» (від 1990), «Feed International» (від 1996). Діє міжбібліотеч. абонемент. Серед цінних вид. – «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904). Б-ка видала бібліогр. покажчики: «Ферменты в птицеводстве и ферментная активность в организме птицы» (1972), «Библиографический указатель диссертационных работ по птицеводству (1973–82)» (1983), «Искусственное осеменение сельскохозяйственной птицы» (1985) та ін. Спільно з Ін-том видає міжвідомчий темат. зб. «Птахівництво». Проводить щомісячні виставки «Нові зарубіжні видання», «Новини вітчизняного птахівництва». Б-ка веде книгообмін з 80-ма наук. установами та ВНЗами с.-г. профілю. Б-ка організовує виставки літ-ри, виданої Ін-том птахівництва; бере участь у конф. і виставках, які проводить Ін-т. Зав. б-ки А. Пономарьова (від 1993).

Д. М. Гриценко

Стаття оновлена: 2003