Бібліотека Інституту радіофізики і електроніки ім. О. Усикова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту радіофізики і електроніки ім. О. Усикова

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ РАДІОФІ́ЗИКИ І ЕЛЕКТРО́НІКИ ім. О. Усикова НАНУ Засн. 1955 як б-ка Ін-ту радіофізики і електроніки АН УРСР (нині Радіофізики і електроніки інститут ім. О. Усикова НАНУ). Основу книгозбірні склали фонди б-ки Харків. фіз.-тех. ін-ту. Має статус наукової. У структурі б-ки: відділи (довідк.-бібліогр., обслуговування), книгосховище. Є чит. зал, 7 пунктів видачі літ-ри у відділах, міжбібліотеч. абонемент. Фонд б-ки нараховує понад 129 тис. прим. (понад 70 тис. прим. – іноз. вид.): книги, вітчизн. і зарубіж. період. видання, дис., автореф., препринти, звіти з н.-д. роботи; комплектується літ-рою з питань радіофізики, радіотехніки, біофізики, електроніки, обчислюв. техніки, а також з окремих суміж. питань математики, фізики. Б-ка співпрацює з відділом наук.-тех. інформації, який займається видавн. діяльністю. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат. та абетк.-предмет. покажчика до нього, топогр., іноз. літ-ри, вітчизн. періодики, іноз. періодики, автореф. дис., дис.) та картотек (препринтів, мікрофіш і мікрофільмів, статей співроб. Ін-ту тощо). Зав. б-ки Л. Чалова (від 1982).

П. М. Мележик

Стаття оновлена: 2003