Бібліотека Інституту рибного господарства - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту рибного господарства

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ РИ́БНОГО ГОСПОДА́РСТВА УААН Засн. у 1931 як б-ка Укр. НДІ рибного госп-ва (нині Рибного господарства інститут УААН). Має статус науково-технічної. Заг. фонд становить 48 тис. прим., зокрема 14 тис. монографій, а також зб. наук. праць Ін-ту (від 1932) та ін. наук. закладів України, РФ, Польщі,Угорщини, Німеччини; містить наук.-технол. документацію, період. вид., звіти з наук. роботи, дис., автореф. дис., довідк. видання, бібліогр. покажчики тощо. Зібрана літ-ра з питань аквакультури, рибництва, іхтіології, екології, гідробіології і хімії внутр. водойм, суміж. наук (хімії, зоології, ботаніки, гідротехніки, тваринництва, ветеринарії, економіки с. госп-ва). Зберігаються цінні та рідкісні вид., серед них – «Основания биологии» Г. Спенсера (т. 1, 1870), «Лекции по зоологии» П. Бера (перекл. із франц., 1891), «Происхождения животного мира» В. Гааке (1903; усі – С.-Петербург); «Прудовое хозяйство» (Москва, 1907), «Современное правительственное рыбоводство» ([Б. м.], 1910), «Прудовое хозяйство – рыбоводство въ прудах и озерахъ» (1911) та «Фауна России. Рыбы» (1911, т. 1; т. 3, вип. 1; обидва – С.-Петербург) Н. Бородіна. Є абонемент, міжбібліотеч. абонемент, чит. зал. Б-ка проводить виставки-перегляди нових надходжень, видань із фонду Центр. наук. с.-г. б-ки, Дні інформації. Від 1971 б-ку очолює О. Думік.

О. М. Третяк

Стаття оновлена: 2003