Бібліотека Інституту розведення і генетики тварин - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту розведення і генетики тварин

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ РОЗВЕ́ДЕННЯ І ГЕНЕ́ТИКИ ТВАРИ́Н УААН Засн. 1976 на базі б-к Центр. дослід. станції штуч. запліднення с.-г. тварин (м. Бровари) і Київ. дослід. станції тваринництва «Терезине», які об’єдналися в Розведення і генетики тварин інститут УААН. Знаходиться у с. Чубинське Бориспіл. р-ну Київ. обл. Бібліотеч. фонд поповнився книгами з приват. б-к вчених О. Гаркаві, К. Туркевича, О. Попова. Має філію при лаб. систем. ведення тваринництва в Київ. обл. (смт Терезине Білоцерків. р-ну). Книжк. фонд б-ки нараховує 67 тис. од. зберігання, фонд період. вид. – 29 тис. прим. (6630 прим. – іноз.). У фонді б-ки зберігаються раритетні вид., зокрема «Чтенія Н. В. Верещагина вѣ императорскомъ сельскохозяйственномъ музеѣ по вопросамъ о молочныхъ скотоводствѣ и хозяйствѣ» (1886), «Сочиненія» Ч. Дарвіна (перекл. з англ., 1896, т. 1, ч. 1), «Антропологія (Введеніе къ изученію человека и цивилизаціи)» Е. Тейлора (перекл. з англ., 2-е изд., 1898; усі – С.-Петербург), «Систематическій курсъ арифметики» А. Кисельова (1909), «Откармливаніе сельскохозяйственныхъ животныхъ» Е. Богданова (1911; обидва – Москва). Є абонемент, чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Б-ка організовує книжк. виставки, темат. перегляди літ-ри, персон. виставки вчених Ін-ту, проводить Дні інформації; здійснює книгообмін з н.-д. установами УААН та профіл. б-ками Росії, Білорусі, Польщі. Значний внесок у розвиток б-ки зробила зав. б-ки Е. Вельможна (1975–90), від 1997 зав. б-ки В. Фасоля.

І. С. Бородай

Стаття оновлена: 2003