Бібліотека Інституту рослинництва ім. В. Юр’єва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту рослинництва ім. В. Юр’єва

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ РОСЛИ́ННИЦТВА ім. В. Юр’єва УААНЗ асн. 1910 у Харкові. Основу книгозбірні склали фонди б-к Харків. селекц.-дослід. станції та Ін-ту генетики і селекції АН УРСР (нині Рослинництва інститут ім. В. Юр’єва УААН). Має статус наукової. Серед засн. б-ки – проф. П. Будрін, Б. Єнкен, В. Юр’єв. У структурі б-ки абонемент, чит. зал, 2 книгосховища. Бібліотеч. фонд становить 53 894 прим.: енциклопедії, посібники, довідники, період. вид. тощо; комплектується літ-рою з питань фізіології, генетики, біохімії, селекції, насінництва і насіннєзнавства зернових, зернобобових, круп’яних культур, кукурудзи та соняшнику. Зберігаються цінні вид.: «Wörterbuch der fransöfifch und deutschen Sprache» (Leipzig, 1892), «Записки Императорского общества сельского хозяйства России» (у 86-и вип., 1894–1916). Довідк.-бібліогр. апарат складається з 2-х каталогів (абетк., системат. та покажчика до нього) і 12-и картотек. Б-ка видала «Библиографический указатель научных работ Украинского научно-исследовательского института растениеводства, селекции и генетики им. В. Юрьева (1909–1967 гг.)». В б-ці зберігається міжвідомчий темат. наук. зб. «Селекція і насінництво» (видається Інтом від 1961, усього – 86 вип.). Зав. б-ки В. Ожерельєва (від 1991).

В. П. Петренкова

Стаття оновлена: 2003