Бібліотека Інституту садівництва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту садівництва

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ САДІВНИ́ЦТВА УААН Засн. 1932 в с. Новосілки побл. Києва як б-ка Всесоюз. дослід. ін-ту плодових і ягідних культур (нині Садівництва інститут УААН). Основу бібліотеч. фонду склала літ-ра з приват. книгозбірні В. Симиренка. Під час нім. окупації Києва б-ка зазнала значних втрат, відновила роботу 1944. Є абонемент, чит. зал, книгосховище. Фонд б-ки налічує 33 486 прим., зокрема 15 181 книгу і 18 305 період. видань (літ-ра з питань плодівництва, ягідництва, розсадництва, захисту рослин, фізіології та біохімії рослин, технології зберігання, декорат. садівництва, агрохімії і ґрунтознавства тощо). Зберігаються вітчизн. та зарубіжні книги й період. видання, видруковані до 1917. Серед рідкісних видань – «Instruction pour les jardins fruitiers et potagers» (vol. 1–2, Paris, 1716), «Растительное царство, или Описание растений» Ф. Віммера (перекл. з нім., С.-Петербургъ, 1864), «Опыт исследования Крымского промышленного плодоводства и плодоторговли» Л. Симиренка (О., 1891). Книжк. фонд відображений в абетк. та системат. каталогах, темат. картотеках. Б-ка проводить огляди літ-ри, темат. виставки, бере участь у конференціях, які організовує Ін-т. Б-ка співпрацює з профіл. б-ками РФ, Білорусі; одержує ж. «Jugoslovensko voćarstvo: Journal of Jugoslav Pomology» (від 1967). Багато років праці у б-ці присвятили її завідувачі Д. Шабловська (1944– 59), В. Мостова (1961–91). Від 1991 б-ку очолює В. Прудка.

А. П. Сирінський

Стаття оновлена: 2003