Бібліотека Інституту світової економіки і міжнародних відносин - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту світової економіки і міжнародних відносин

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ СВІТОВО́Ї ЕКОНО́МІКИ І МІЖНАРО́ДНИХ ВІДНО́СИН НАНУ Засн. 1978 у Києві як б-ка Ін-ту соц. і екон. проблем зарубіж. країн (нині Світової економіки і міжнародних відносин інститут НАНУ). Бібліотеч. фонд багатогалузевий; нараховує 50 тис. прим. (іноз. – 27 тис.), зокрема книг – 10 тис. прим., період. вид. – 37 тис. прим., дис. – 80 прим. Комплектується літ-рою з питань світ. економіки, зовн. політики та сучас. тенденцій розвитку міжнар. відносин. Є довідк. бібліогр. апарат. Працюють чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Видає покажч. праць співроб. Ін-ту.

Н. І. Москалець

Стаття оновлена: 2003