Бібліотека Інституту тваринництва - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту тваринництва

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ТВАРИ́ННИЦТВА УААН Засн. 1929 у Харкові як б-ка Укр. ін-ту молочного госп-ва (нині Тваринництва інститут УААН). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Основу книгозбірні склали фонди б-ки зоотех. відділу Харків. край. с.-г. дослід. станції. Під час нім. окупації майже весь книжк. фонд був знищений. У відновленні книгозбірні велику допомогу надали б-ки Всесоюз. ін-ту тваринництва, ВАСГНІЛу та ін. закладів. До фондів передано також цінні видання з приват. зібрань П. Пахомова, О. Яценка, Д. Білогуба, І. Зозулі, Й. Даниленка, В. Пахучого, Ф. Ейснера, М. Мосолова. Є абонементи чит. залу, осн. фонду і фонду зарубіж. літ-ри. Заг. фонд становить 110 тис. од. зберігання, зокрема 23 тис. прим. період. видань, 20 тис. прим. зарубіж. видань; комплектується літ-рою з осн. галузей тваринництва, зооветеринарії (з питань розведення й утримання коней, великої рогатої худоби, овець, свиней, кролів, кормовиробництва, кормів і годівлі тварин), а також з економіки, екології, природн. наук, генетики, біохімії та фізіології рослин і тварин, спеціального рослинництва, механізації й електрифікації рослинництва і тваринництва. Зібрано прижиттєві видання вчених-зоотехніків П. Кулешова, М. Чирвінського, І. Іванова, М. Придорогіна, Є. Богданова, М. Іванова, Ю. Лискуна, М. Потьомкіна, Д. Кисловського; добірки журналів «Свиноводство» (від 1931), «Овцеводство и козоводство» (від 1932), «Коневодство и конный спорт» (від 1935), «Доклады РАСХН» (від 1945), «Кролиководство и звероводство» (від1948), «Зоотехнія» (від 1956), «Механизация и электрификация сельского хозяйства» (від 1956), «Вісник аграрної науки» (від 1958), «Генетика» (від 1965), «Науково-технічний бюлетень», який видає Ін-т (від 1971). Від 1990 б-ка почала запроваджувати нові інформ.-бібліотечні технології; створ. база даних (10 тис. записів), яка містить реферативні (частина осн. фонду, нові надходження) та бібліографічні (статті зі збірників, бюлетенів, журналів) відомості. Створено автоматиз. довідк. картотеку. Постійно діють виставки нових журналів та авторефератів, інформ. видань, іноз. літ-ри. Б-ка укладає інформ.-тематичні та реферат. добірки з профіл. тем; видала бібліогр. покажчики наук. праць Ф. Ейснера, Й. Даниленка, Ф. Осташка, А. Омельяненка, О. Яценка, В. Медведєва, О. Бугрова, В. Кандиби. Зав. б-ки Л. Татянченко (від 1993).

І. В. Ткачова

Стаття оновлена: 2003