Бібліотека Інституту тваринництва центральних районів - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту тваринництва центральних районів

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ТВАРИ́ННИЦТВА ЦЕНТРА́ЛЬНИХ РАЙО́НІВ УААН Засн. 1968 як б-ка дослід. станції тваринництва Дніпроп. с.-г. ін-ту, від якої починає свою історію Тваринництва центральних районів інститут УААН. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Основу книгозбірні склала частина фонду центр. міської б-ки Дніпропетровська та книги з приватної б-ки проф. П. Плюйка. Бібліотеч. фонд нараховує понад 65 тис. од. зберігання, зокрема 23 тис. книг, період. видання, патентна літ-ра; комплектується за профілем Ін-ту. Довідк.-бібліогр. апарат складається із абетк. і системат. каталогів, довідк. картотеки статей, картотеки іноз. статей (на основі карток Книжк. палати України). Проводиться робота зі створення електрон. картотеки публікацій та праць науковців Ін-ту. Налагоджено книгообмін з б-ками галузевих ін-тів Харкова та Києва, Дніпроп. аграр. ун-ту. Б-ка проводить темат. книжк. виставки, брала участь у підготовці та проведенні наук.-практ. конф. «Шляхи розвитку тваринництва в ринкових умовах». Зав. б-ки Т. Кутьїна (від 1993).

В. І. Левченко

Стаття оновлена: 2003