Бібліотека Інституту теоретичної фізики ім. М. Боголюбова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту теоретичної фізики ім. М. Боголюбова

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ТЕОРЕТИ́ЧНОЇ ФІ́ЗИКИ ім. М. Боголюбова НАНУ Засн. 1966 у Києві як б-ка Ін-ту теор. фізики АН УРСР (нині Теоретичної фізики інститут ім. М. Боголюбова НАНУ). Має статус наукової. Є абонемент, чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд нараховує 156 448 прим., зокрема 10 тис. прим. – іноз. вид., книг – 20 тис. прим. (іноз. – 1895 прим.), період. вид. – 73 тис. прим. (іноз. – 37 623 прим.), спец. видів – 72 тис. прим. У фонді б-ки – літ-ра з питань теор. фізики та механіки, оптики, термодинаміки, магнетизму, астрофізики, ядерної і молекуляр. фізики, а також з суміж. питань математики, біофізики, біохімії, обчислюв. техніки. У фонді зберігаються повні комплекти збірників «Физика молекул» (1975–81), «Физика многочастичных систем» (1982– 91) та репринтів, які видавав Ін-т 1967–94; повні комплекти журналів «Український фізичний журнал» (від 1956), «Теоретическая и математическая физика» (від 1969), «Физика ЭЧАЯ» (від 1970), багаторічні комплекти іноз. журналів, зокрема «Physical Review» (від 1934), «Nuovo Cimento» (1955–88), «Progress of Theoretical Physics» (1957–95) та ін. Б-ка видала «Библиографический указатель трудов сотрудников Института теоретической физики 1966–75» (1976), біобібліографії акад. А. Давидова і О. Ситенка. Укладено картотеку праць співроб. Ін-ту (від 1966). Довідк.-бібліогр. апарат складається з абетк. і системат. каталогів. Є доступ до мережі Інтернет. Зав. б-ки Л. Мандрик (від 1981).

В. М. Хряпа

Стаття оновлена: 2003