Бібліотека Інституту технічної теплофізики - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту технічної теплофізики

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ТЕХНІ́ЧНОЇ ТЕПЛОФІ́ЗИКИ НАНУ Засн. 1947 у Києві як б-ка Ін-ту теплоенергетики АН УРСР (нині Технічної теплофізики інститут НАНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Є абонемент, чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд нараховує 145 тис. прим. (іноз. вид. – 8,5 тис. прим.), зокрема книг – 55 тис. прим. (іноз. – 1,1 тис. прим.), період. вид. – 83,5 тис. прим. (іноз. – 7,5 тис. прим.), спец. видів – 5 тис. У фонді зберігається літ-ра з питань фізики, теплотехніки, гірничої справи, охорони довкілля, а також з окремих суміж. питань математики, механіки, хім. наук, електроніки, хім. технології. Є повний комплект журналу Ін-ту «Промышленная теплотехника» (від 1976). Зав. б-ки Л. Олійник (від 1992).

О. І. Чайка

Стаття оновлена: 2003