Бібліотека Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту українознавства ім. І. Крип’якевича

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ УКРАЇНОЗНА́ВСТВА ім. І. Крип’якевича НАНУ Засн. 1951 у Львові як б-ка Ін-ту сусп. наук АН УРСР (нині Українознавства інститут ім. І. Крип’якевича НАНУ). Основу книгозбірні склали фонди б-к львів. відділ. академ. ін-тів історії, археології, мовознавства та літ-ри. Бібліотеч. фонд становить 29 тис. прим. укр., рос., польс., нім. та ін. мовами, комплектується літ-рою з гуманітар. наук (історії, археології, мовознавства, літературознавства) за рахунок книгообміну, подарунків вчених укр. та закордон. наук. установ. Серед раритет. видань – рідкісні історико-краєзнавчі та статист. видання кін. 19 – поч. 20 ст. про Галичину; темат. колекції про археол. пам’ятки зх. регіону України; праці з істор. лексикографії та лексикології (словники, монографії); друковані рукописні матеріали про пд.-зх. говірки укр. мови; періодика і книги укр. діаспори, зокрема опубл. після 2-ї світ. війни в таборах переміщених осіб у Німеччині та Австрії; збірки спогадів про депортації насел. зх.-укр. земель в Сибір і на зх. землі Польщі. Зберігається картотека бібліографії історії України М. Кордуби (50 тис. карток) та дис. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат., іноз. літ-ри, періодики, діаспор. видань) та картотеку праць співроб. Ін-ту (від 1990). Б-ка здійснює інформ.-бібліогр. обслуговування, зокрема інформує про нові надходження, укладає темат. добірки літ-ри, видає бібліогр. довідки.

Н. П. Подольчак

Стаття оновлена: 2003