Бібліотека Інституту фармокології та токсикології - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту фармокології та токсикології

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ФАРМАКОЛО́ГІЇ ТА ТОКСИКОЛО́ГІЇ АМНУ Засн. 1944 у Києві як б-ка Укр. н.-д. сан.-хім. ін-ту (нині Фармакології та токсикології інститут АМНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Бібліотеч. фонд – 83 939 прим., зокрема 12 575 іноз. вид.; складається з книг, журналів, дис., автореф. дис., наук.-метод. літ-ри; комплектується літ-рою з питань фармакології, онкології, екології, біохімії, імунології, фізіології, хімії. Зберігаються раритетні вид.: «Jahresbericht über die Fortschritte (Leistungen) der chemischen Thechnologie» (bd. 1–85, Leipzig, 1856–1931), «Jahresberich über die Fortschitte der Chemie» (bd. 1–45, Braunschweig, 1893–1904), «Berichte über die gesamte Phsysiologie und experimentelle Pharmacologie». (bd. 60–68, Berlin, 1932). Б-ка передплачує понад 50 період. вид. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат.) та картотеку період. вид. Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Б-ка проводить книжк. виставки. Зав. б-ки З. Чорноморець (від 1999).

Г. С. Григор’єва

Стаття оновлена: 2003