Бібліотека Інституту фізики напівпровідників ім. В. Лошкарьова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту фізики напівпровідників ім. В. Лошкарьова

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ФІ́ЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІ́В ім. В. Лошкарьова НАНУ Засн. 1961 у Києві як б-ка Ін-ту напівпровідників АН УРСР (нині Фізики напівпровідників інститут ім. В. Лошкарьова НАНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Є абонемент, чит. зал, книгосховище. Бібліотеч. фонд нараховує 170 500 прим., зокрема книг – 22 435 прим.; період. видань – 120 301 прим.; спец. видів – 2 тис.; документів на мікроносіях – 1879. У фонді б-ки – літ-ра з питань фізики напівпровідників та твердого тіла, квант. електроніки, мікро-, опто- й фотоелектроніки, а також із суміж. питань математики, теор., молекуляр. і ядер. фізики, хімії. Цінною є б-ка Амер. оптич. т-ва – 4 тис. прим. праць міжнар. конференцій з питань оптики, фотоніки, голографії. У фонді зберігаються повні комплекти міжвідом. збірників «Квантовая электроника» (1969–95), «Оптоэлектроника и полупроводниковая техника» (від 1982), «International Scientific Journal Semiconductor Physics, Quantum Electronics and Optoelectronics» (від 1998), які видає Ін-т. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк. та системат.) і картотек (інформ.-бібліогр., праць співроб. Ін-ту). Зав. б-ки О. Тарасенко (від 1996).

О. А. Лук’янченко

Стаття оновлена: 2003