Бібліотека Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. Литвиненка - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л. Литвиненка

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ФІ́ЗИКО-ОРГАНІ́ЧНОЇ ХІ́МІЇ І ВУГЛЕХІ́МІЇ ім. Л. Литвиненка НАНУ Засн. 1967 як наук. б-ка Донец. відділ. Ін-ту фіз. хімії ім. Л. Писаржевського АН УРСР (нині Фізико-органічної хімії і вуглехімії інститут ім. Л. Литвиненка НАНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Є абонемент, міжбібліотеч. абонемент, чит. зал, довідково-бібліогр. відділ і відділ тех. обробки та реставрації літ-ри. Бібліотеч. фонд нараховує 125 тис. прим.: 41 тис. прим. – іноз. видань, період. вид. – 79 тис. прим. (40 тис. – іноз.). В б-ці зберігаються «Journal of the American Chemical Society» (від 1928), «Journal of Chemical Physics» (1933– 78). У фонді представлена літ-ра з фіз. та органіч. хімії, вуглехімії, а також із суміж. питань математики, фізики, біохімії; енциклопед., фундаментальні серійні видання; раритетні видання і перші примірники низки хім. та фіз.-хім. наук. журналів; монографії з автографами авторів. До фонду увійшла літ-ра з приват. б-ки акад. АН УРСР О. Бродського (фіз. хімія). Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., нумерац.) і системи картотек. Зав. б-ки Н. Доста (від 1967).

О. П. Швайка

Стаття оновлена: 2003