Бібліотека Інституту фізичної хімії ім. Л. Писаржевського - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту фізичної хімії ім. Л. Писаржевського

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ФІЗИ́ЧНОЇ ХІ́МІЇ ім. Л. Писаржевського НАНУ Засн. 1927 у Києві як б-ка Укр. ін-ту фіз. хімії Наркомосу УСРР (нині Фізичної хімії інститут ім. Л. Писаржевського НАНУ). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус наукової. Є абонемент, чит. зал. Бібліотеч. фонд нараховує 135 тис. прим. (65 тис. прим. – іноз. вид.), зокрема книг – 37 тис. прим., період. видань – 98 тис. прим.; комплектується літ-рою з питань фіз. хімії, хім. фізики, теорії хім. будови, неорганіч. хімії, хімії високих енергій, кінетики. Зберігається іноз. періодика (бл. 4000 прим.), зокрема «Journal of the American Сhemical Society» (1919– 2001), «Journal of Рhysical Сhemistry» (1920–2001) та ін. Значна кількість журналів представлена багаторіч. комплектами, зокрема «Журнал Русского физико-химического общества» (1873–1930), «Журнал общей химии» (1931–95), «Журнал физической химии» (від 1931); повний комплект ж. «Теоретическая и экспериментальная химия» (від 1965, рос. і англ. мовами), який видає Ін-т; комплекти осн. вітчизн. та зарубіж. хім. журналів, найважливіші довідк. видання з хімії. Видано 3 т. «Бібліографічного покажчика опублікованих робіт Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАНУ» (1927–2002). Довідк.-бібліогр. апарат складається з абетк. та системат. каталогів. Зав. б-ки М. Аносова (від 1980).

М. Ф. Губа

Стаття оновлена: 2003