Бібліотека Інституту філософії ім. Г. Сковороди - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту філософії ім. Г. Сковороди

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ФІЛОСО́ФІЇ ім. Г. Сковороди НАНУ Засн. 1946 у Києві. Має статус наукової. Є абонемент і чит. зал. Бібліотеч. фонд нараховує 65 тис. прим., зокрема книг понад 38 тис. прим. (5648 іноз.), період. вид. – 19 512 прим. (7821 іноз.); спец. видів 6112 од. У фонді б-ки представлена літ-ра з проблем сусп. наук, зокрема з філософії, релігії, етики, естетики, природничих, істор., екон., тех. наук, державознавства, мовознавства, літературознавства, мистецтвознавства. До складу фонду увійшла колекція раритет. і цінних книг проф. Б. Фохта (4 тис. прим., з них 2 тис. – іноз. мовами). Більша частина колекції – твори Аристотеля, Платона, Ґ. Геґеля, І. Канта, Й. Фіхте та ін., а також літ-ра про них та повний комплект ж. «Вопросы философии и психологии» (1889–1918). Зберігаються повні комплекти журналів «Вопросы философии» (від 1947), «Філософська думка» (від 1969). Працює міжбібліотеч. абонемент. Укладено каталоги (абетк. книг та період. видань, дис. та автореф. дис., системат.) та картотеки (гол. довідкову, темат., абеткову, «Філософська думка», праць співроб. Ін-ту). Б-ка видала покажч. «Бібліографія праць Інституту філософії АН УРСР (1947–67)» (К., 1967); щороку в остан. числі ж. «Філософська думка» публікує бібліографію літ-ри з питань філософії, виданої за рік в Україні. Б-ка організовує темат. виставки літ-ри, виставки до знамен. дат у приміщенні Ін-ту та в Експоцентрі «Наука» НАНУ.

О. Лукащук

Стаття оновлена: 2003