Бібліотека Інституту хімічної технології та промислової екології - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту хімічної технології та промислової екології

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ХІМІ́ЧНОЇ ТЕХНОЛО́ГІЇ ТА ПРОМИСЛО́ВОЇ ЕКОЛО́ГІЇ Засн. 1948 у м. Рубіжне (нині Луган. обл.) як б-ка філії Моск. НДІ орган. напівпродуктів і барвників, від якої починає свою історію Хімічної технології та промислової екології інститут, який від 1994 входить до складу ВАТ «Краситель». Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд галузевий; містить понад 100 тис. прим., зокрема період. вид. – 60 тис. прим. (іноз. – 25 тис.), книги, спец. види наук.-тех. літ-ри, мікрофіші, довідники. Комплектується літ-рою з питань орган. хімії, хім. технологій, напівпродуктів і барвників, технології очищення стічних вод та ін. Довідк.-бібліогр. апарат містить традиц. каталоги і картотеки. Є чит. зал, абонемент. Зав. б-ки Л. Шуляковська (від 1994).

Л. Я. Штейнберг

Стаття оновлена: 2003