Бібліотека Інституту цукрових буряків - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту цукрових буряків

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЦУКРО́ВИХ БУРЯКІ́В УААН Засн. 1922 у Києві як б-ка Наукового ін-ту селекції, від якого починає свою історію Цукрових буряків інститут УААН. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ін-ту. Має статус науково-технічної. Від 1980 виконує функції депозитарію. У структурі б-ки – абонемент, чит. зал. Бібліотеч. фонд становить 77 246 прим. англ., нім., франц., італ. та ін. мовами, зокрема 28 101 прим. – книги, 26 956 прим. – період. видання, 1838 автореф., 550 дис., 13 587 прим. – раритетні видання, 7301 прим. – іноз. видання; комплектується літ-рою за профілем Ін-ту. У раритет. фондах зберігається наук. с.-г. літ-ра від поч. 19 ст. (зокрема колекційні і книжк. зібрання праць Ч. Дарвіна, М. Вавилова, В. Докучаєва, П. Костичева, І. Мічуріна, К. Тимірязєва). Серед цих видань – «Опыты и наблюдения над выделыванием сахара из свекловицы» М. Домбаля (перекл. з франц., Москва, 1827), «Прирученные животные и возделанные растения. Т. 1. Изменения животных и растений вследствие приручения» Ч. Дарвіна (перекл. з англ., С.-Петербургъ, 1868). Довідк.-бібліогр. апарат складається із 4-х каталогів і 7-и картотек. Б-ка надає консультації, довідки, укладає бібліогр. списки та покажчики. В б-ці працює 5 постійно діючих виставок літ-ри, а також тематичні. Співпрацює з Центр. наук. с.-г. б-кою, б-ками аграр. ВНЗів, ін. б-ками с.-г. профілю; бере участь у проведенні конференцій, семінарів, присвяч. сучас. проблемам бібліотекознавства.

О. Ю. Мінерт

Стаття оновлена: 2003