Коханик Ірина Миколаївна - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Коханик Ірина Миколаївна

КОХА́НИК Ірина Миколаївна (24. 12. 1957, Харків) – музикознавець, педагог. Канд. мистецтвознавства (1988), доц. (1994). Закін. Харків. ін-т мист-в (1981; кл. Н. Бабій-Очеретовської), аспірантуру при Київ. консерваторії (1985; кер. І. Котляревський). Відтоді працювала у вид-ві «Музична Україна»: від 1989 – заст. гол. ред., гол. ред. Від 1991 – у Нац. муз. академії України (обидва – Київ): від 2011 – проф., від 2012 – зав. каф. теорії музики. Досліджує стиль у контексті муз. культури 20 – поч. 21 ст. (сутність, принципи утво­рен­ня, художню цілісність). Серед учнів – канд. мистецтво­знав­ства Ф. Крижанівський, Н. Алек­сандрова, Н. Щербакова.

Пр.: Про детермінанти індивідуального стилю Анни Гаврилець // Наук. вісн. Нац. муз. академії України. К., 2006. Вип. 44; Динамика смыслообразования в музыкальном стиле // Там само. Вип. 60; Взаємодія жанру і стилю в сучасній му­зиці: від «діалогу» до «полілогу», або Но­татки на берегах музичного постмодер­ну // Там само. 2009. Вип. 81; Принципи ху­дожньої організа­ції часу як національний компонент сти­лю в Концерті для скрипки з оркестром № 2 Є. Станковича // Там само. 2010. Вип. 90; Меж­ду полистилистикой и мета­стилем: о сти­левых исканиях украинских композиторов на рубеже ХХ–ХХІ веков // Київ. музикознавство: Музикознавство у діалозі. К.; Дюссельдорф, 2010. Вип. 33.

О. Ю. Шевчук

Статтю оновлено: 2014