Бібліотека Інституту чорної металургії ім. З. Некрасова - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Інституту чорної металургії ім. З. Некрасова

БІБЛІОТЕ́КА ІНСТИТУ́ТУ ЧО́РНОЇ МЕТАЛУРГІ́Ї ім. З. Некрасова НАНУ Засн. 1953 у Дніпропетровську як б-ка Ін-ту чорної металургії АН УРСР (нині Чорної металургії інститут ім. З. Некрасова НАНУ). Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд нараховує 138 тис. прим.: 20 тис. прим. – іноз. видань, книг – 41 тис. прим., період. видань – 85 тис. прим., спец. видів – 5 тис. прим., неопубл. матеріалів – 7 тис. прим. У фонді зберігається літ-ра з питань чорної металургії, а також з окремих суміж. питань обчислюв. техніки, математики, фізики, хімії, машинобудування. До послуг спеціалістів фонди ін. підрозділів Ін-ту (описів винаходів до автор. свідоцтв та патентів – 8 тис. прим., нормат.-тех. документів – 7,5 тис. прим.). Зберігається повний комплект зб. наук. праць «Фундаментальні та прикладні проблеми чорної металургії» (від 1946), який видає Ін-т. Б-ка обслуговує читачів на абонементі та в чит. залі; проводить Дні інформації та виставки нових надходжень, готує темат. бібліогр. списки, письмові довідки. Використовує такі традиц. форми бібліотеч. роботи, як індивідуал. інформування та міжбібліотеч. абонемент. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат.) і довідк. картотек (дис., автореф., звітів н.-д. праць співроб. Ін-ту, перекладів статей з іноз. журналів, іноз. та вітчизн. журналів, депонованих рукописів, видань інформац. центрів, наук.-тех. видань ін-тів та тв, держстандартів, статей співроб. Ін-ту). Зав. б-ки Т. Даниленко (від 1995).

І. Г. Муравйова

Стаття оновлена: 2003