Бібліотека Київського державного авіаційного заводу Авіант - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Київського державного авіаційного заводу Авіант

БІБЛІОТЕ́КА КИ́ЇВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО АВІАЦІ́ЙНОГО ЗАВО́ДУ «АВІА́НТ» Засн. 1948 як б-ка Ремонтно-повітр. з-ду № 6 (нині Київ. держ. авіац. з-д «АВІАНТ»). Основу книгозбірні склала літ-ра, подарована працівниками з-ду, галуз. б-ками. Має статус науково-технічної. Бібліотеч. фонд багатогалузевий; нараховує понад 110 тис. прим. укр., рос. та ін. мовами, зокрема спец. види наук.-тех. літ-ри і документації, мікрофіші, 134 назви журналів, 68 назв газет. Комплектується літ-рою з питань літакобудування, авіації, математики, фізики, економіки, технології металів, охорони праці та ін. Є абонемент, чит. зал. Довідк.-бібліогр. апарат містить каталоги (абетк., системат.). Б-ка проводить виставки, зокрема «Авіація сьогодні», «Огляд період. видань, що надійшли до б-ки», «Новітні технології в сучас. вироб-ві», «9 листопада – день укр. писемності і мови» та ін. Зав. б-ки В. Дмитренко (від 1978).

Л. К. Григор’єва

Стаття оновлена: 2003