Бібліотека Київського державного вищого музичного училища ім. Р. Ґлієра - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Київського державного вищого музичного училища ім. Р. Ґлієра

БІБЛІОТЕ́КА КИ́ЇВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ВИ́ЩОГО МУЗИ́ЧНОГО УЧИ́ЛИЩА ім. Р. Ґлієра Засн. 1890 як б-ка муз. уч-ща при Рос. муз. т-ві в Києві (нині Київське державне вище музичне училище ім. Р. Ґлієра) на основі приват. зібрань викладачів уч-ща. Бібліотеч. фонд багатогалузевий; містить 96 тис. прим. укр. та іноз. мовами, зокрема нотні вид. (від 1861), 38 назв журналів, 20 назв газет. Комплектується літ-рою з музикознавства, театрознавства, мист-ва, педагогіки, психології, сусп.-політ., художньою. Серед раритет. видань – «Собраніе малороссійскихъ народныхъ пѣсень» А. Едлічка (С.-Петербургъ, 1861), «Мельодії українських народнїх дум» Ф. Колесси (Л., 1913), «Матеріяли до української етнольогії» (Л., 1919) та ін. Довідк.-бібліогр. апарат: каталоги (зокрема «Шлях в професію музиканта»), бібліогр. картотеки, фонди довідк. і бібліогр. видань. Є чит. зал, абонемент, міжбібліотеч. абонемент. Зав. б-ки Т. Колесникова (від 1983).

С. С. Колесникова

Стаття оновлена: 2003