Бібліотека Київського державного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Київського державного університету театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого

БІБЛІОТЕ́КА КИ́ЇВСЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ТЕА́ТРУ, КІНО́ І ТЕЛЕБА́ЧЕННЯ ім. І. Карпенка-Карого Засн. 1904 як б-ка Муз.-драм. школи М. Лисенка, від 1918 – б-ка Муз.-драм. ін-ту (нині Київський державний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. У структурі б-ки – абонемент, чит. зал, навч. кабінети галуз. літ-ри, працює міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд багатогалузевий, заг. кількість – 87 342 прим., зокрема 28 069 прим. наук., 26 927 прим. навч., 32 347 прим. худож. літ-ри; комплектується літ-рою з режисури, актор. мист-ва, хореографії, кіно, театрознавства, теле, звукорежисури, орг-ції вироб-ва фільмів, худож. та сусп.-політ. літ-рою та ін. Зберігаються рідкісні видання, зокрема «Ежегодникъ императорскихъ театровъ» (С.-Петербуръ, 1891–1915), «Исторія внѣшней культуры» Ф. Готтенрота (в 2х т., С.-Петербургъ; Москва, 1900), «Исторія русского искусства» І. Грабара (в 5-и т., Москва, 1909). Укладено системат. і абетк. каталоги, картотеки «Наук. праці викладачів ун-ту», «Драм. твори укр. та зарубіж. авторів на сторінках період. видань», «Автореферати дисертацій викладачів ун-ту» та ін. Зав. б-ки С. Весненко (від 1985).

М. І. Слободян

Стаття оновлена: 2003