Бібліотека Київського національного лінгвістичного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Київського національного лінгвістичного університету

БІБЛІОТЕ́КА КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ЛІНГВІСТИ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1948 як б-ка Київ. держ. пед. ін-ту іноз. мов (нині Київський національний лінгвістичний університет). У структурі б-ки 5 відділів; є 4 абонементи, 5 чит. залів та 5 профіл. кабінетів, працює міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – понад 600 тис. прим. укр., рос. та ін. мовами: підручники, посібники, монографії, зб. наук. праць, художня літ-ра, період. вид., 703 дис., 5400 автореф. дис. (від 1963). Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з проблем мовознавства, методики викладання іноз. мов, педагогіки, психології, економіки, права. Зібрано фонд стародруків 18 – поч. 20 ст. (понад 500 прим.), зокрема «Liber differentiarum linguae Latinae in usum juventutis literarum studiosae» (Altonae, 1831), «The History of Scotland During the Reigns of Queen Mary and of King James VI, Till His Accession to the Crown of England» (Edinburg, 1840), «Geschichte der technischen Kьnste» (bd. 2, Berlin; Stuttgart, 1886), «Энциклопедическій словарь» Ф. Брокгауза та І. Ефрона (С.-Петербургъ, 1890–1904). Цінною книжк. колекцією є 250 т. «Бібліотеки тисячоліття» (передані б-ці Британ. радою в Україні). Зберігається літ-ра, подарована посольствами іноз. держав в Україні; громад. орг-ціями та установами: ЮНЕСКО, Міжнар. фондом «Відродження», канад. Фундацією укр. студій, Ґете-Інститутом, Берлін. бібліотеч. ін-том, Ун-том провінції Альберта (Канада); приватні б-ки О. Мороховського, О. Романовського, В. Курила, Б. Корнілова. Постійно поповнюється фонд довідк. видань: енциклопедій, словників тощо; щорічні надходження у фонд б-ки становлять понад 20 тис. прим. Б-ка видає бібліогр. покажчик праць науково-пед. працівників ун-ту (від 1968, вийшло 8 вип.), покажчики «Обучение письменной речи на иностранных языках» (вып. 1–3, 1978–2002), «Вопросы моделирования в обучении иностранным языкам» (вып. 1, 1978; вып. 2, 1983); метод. розробки з основ бібліотечно-бібліогр. знань (вип. 1, 1970; вип. 2, 1981; вип. 3, 1988). Довідк.-бібліогр. апарат б-ки складається з каталогів (абетк., системат., ген.) і картотек (системат., праць викл. Ун-ту), довідк.-бібліогр. фонду. 1997 розпочато комп’ютеризацію б-ки. Б-ка бере участь у проведенні наук.-практ. конф. в Ун-ті, зокрема «Мова–освіта–культура: Наукові парадигми і сучасний світ» (2001), «Актуальні проблеми вивчення мов і культур» (2002). Значний внесок у розвиток б-ки та бібліотеч. справи зробили бібліотекарі А. Чайковська, О. Федорова, Л. Суворова. Дир. б-ки Л. Гупалова (від 1996).

С. І. Селіверстов

Стаття оновлена: 2003