Бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Київського національного торговельно-економічного університету

БІБЛІОТЕ́КА КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО ТОРГОВЕ́ЛЬНО-ЕКОНОМІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1948 як б-ка філії Сталін. ін-ту рад. торгівлі (книжк. фонди – 20 тис. прим.), від якої починає свою історію Київський національний торговельно-економічний університет. Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус наукової. Бібліотеч. фонд становить бл. 720 тис. прим., зокрема бл. 320 тис. прим. – підручники, бл. 180 тис. прим. – наук. літ-ра, 400 назв період. видань; комплектується літ-рою з питань економіки, фінансів, менеджменту, бізнесу, інформ. систем і технологій, правничою та сусп.-політ. літ-рою. Щорічне поповнення фонду – до 55 тис. прим. Є 5 чит. залів та 4 абонементи. 1995–99 впроваджено комп’ютеризацію бібліотеч. процесів, автоматизацію всіх технол. циклів. Створ. електрон. каталог. Б-ка здійснює автоматиз. обслуговування користувачів. Відкрито мультимедійну б-ку, обладнану сучас. технікою, та зал іноз. літ-ри (з питань економіки, фінансів, права англ., нім., франц. мовами, а також провідні європ. журнали, газети та вітчизн. видання англ. мовою). Читачі мають змогу користуватись програмами «Електрон. інформація для б-к», «Норматив. акти України», повнотекст. енциклопедією бібліотечно-бібліогр. бази «Атлас Аналітика». Співробітники б-ки беруть участь у створенні та веденні Зведеного каталогу періодики б-к ВНЗів Києва. Дир. б-ки Л. Шестопалова (від 1987).

П. С. Синицина

Стаття оновлена: 2003