Бібліотека Київського національного університету технологій та дизайну | Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія

Бібліотека Київського національного університету технологій та дизайну


Бібліотека Київського національного університету технологій та дизайну

БІБЛІОТЕ́КА КИ́ЇВСЬКОГО НАЦІОНА́ЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ ТЕХНОЛО́ГІЙ ТА ДИЗА́ЙНУ Засн. 1930 як б-ка Ін-ту шкіряної пром-сті (нині Київський національний університет технологій та дизайну). Назва б-ки змінювалася відповідно до змін назви Ун-ту. Має статус науково-технічної. Початок книжк. колекції б-ки поклали 500 прим., передані б-кою Київ. політех. ін-ту. Нині бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість понад 1 млн прим. укр., рос., англ. та ін. мовами, зокрема 582 115 книг, 165 634 період. вид., 62 235 іноз. вид., 39 341 спец. вид. Галуз. періодика (журнали з легкої промсті) зберігається від 1930–40-х рр. Є обмін. фонд. Бібліотеч. фонд комплектується літ-рою з легкої пром-сті, суміжних галузей. Зберігається майже 1 тис. прим. рідкіс. видань (1792–1938) з легкої промсті, техніки, природн. наук, серед них – «Начальныя основанія математики. Великобританского Надворного Советника, Профессора Математики и Физики, Геттингского ученого общества и разных Академий члена А. Кестнера» (ч. 1, С.-Петербургъ, 1792), «Курс математики» (перекл. В. Загорського, изд. 2, К., 1806), «Теория теплоты из физики Дагена» (перекл. за ред. З. Кенца, С.-Петербургъ, 1861), «Химическая технология волокнистых веществ» А. Лідова (Х., 1893), «Крашение и печатание» М. Прюдома (перекл. з франц. В. Шапошникова, С.-Петербургъ, 1896), «Микроскопические исследования железа, стали и чугуна» А. Ржешотарського (С.-Петербургъ, 1898), «Мосты» Л. Ніколаї (С.-Петербургъ, 1901, вып. 1), «Технологии волокнистых веществ» С. Ганешина (ч. 1: Прядение; С.-Петербургъ, 1908), «Очерки мелкаго кожевеннаго производства въ России» Г. Поварніна (ч. 1: История и техника производства; С.-Петербургъ, 1912), «История одежды» (Вологда, 1922), «Государственная трестированная кожевенная промышленность Киевского района за 1921–1922 операционный год» (К., 1923), «Орнамент: Композиционно-классические построения» Я. Чернихова (Л., 1930). Довідк.-пошук. апарат б-ки складається з комплексу каталогів і картотек, фондів довідк., рефератив. та бібліогр. видань і виконаних темат. довідок. Від 1999 ведеться електрон. каталог (деякі навч. видання представлені у повнотекст. вигляді). Є 9 абонементів і 3 чит. зали. Б-ка має абонементи навч. видань у 3-х студент. гуртожитках, укладає бібліогр. огляди, списки і покажчики видань, зокрема бібліогр. покажчики: «Автоматизація і механізація шкіряного та хутрового виробництва (1987–1990 рр.)» (К., 1990), «Маркетинг в легкой промышленности» (К., 1991), «Обувное производство (1989– 1991 гг.)» (К., 1992), «Промышленная экология» (К., 1992), «Автоматизація обладнання швейного виробництва (1989–1992 рр.)» (К., 1993), «Конструювання одягу (1989–1993 рр.)» (К., 1994), «Рідкісні видання з фондів бібліотеки ДАЛПУ (1792–1938 рр.)» (ч. 1, К., 1997). Б-ка – чл. Асоц. б-к України та Укр. бібліотеч. асоціації, проводить наук.-практ. конф., Дні інформації, бібліогр. огляди, організовує книжк.-ілюстративні виставки тощо.

Статтю оновлено: 2003