Бібліотека Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Шупика

БІБЛІОТЕ́КА КИ́ЇВСЬКОЇ МЕДИ́ЧНОЇ АКАДЕ́МІЇ ПІСЛЯДИПЛО́МНОЇ ОСВІ́ТИ ім. П. Шупика Засн. 1919 як б-ка Київ. ін-ту вдосконалення лікарів (нині Київська медична академія післядипломної освіти ім. П. Шупика). Є абонемент, чит. зал, міжбібліотеч. абонемент. Бібліотеч. фонд – 141 тис. прим., зокрема 2262 іноз. вид.; складається з книг, журналів, дис., автореф. дис., наук.-метод. та інформ.-бібліогр. літ-ри мед. тематики та суміж. наук. Зберігаються раритетні вид.: «Что такое сифилис и как бороться с ним» П. Нікольського (Сф., 1887), «О хлораловых психозах» О. Акопенка (К., 1900), «Учение о микроскопе и техника микроскопического исследования» М. Кульчицького (3-є вид., Х., 1907) та ін. Передплачується 164 назви період. вид. Обмін. фонд 1600 прим. Довідк.-бібліогр. апарат складається з каталогів (абетк., системат., предмет.) і картотек (період. вид., праць співроб. Академії). Б-ка організовує Дні інформації, книжк. виставки та перегляди літ-ри.

А. Г. Балабанова

Стаття оновлена: 2003