Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету - Енциклопедія Сучасної України
Beta-версія
Бібліотека Криворізького державного педагогічного університету

БІБЛІОТЕ́КА КРИВОРІ́ЗЬКОГО ДЕРЖА́ВНОГО ПЕДАГОГІ́ЧНОГО УНІВЕРСИТЕ́ТУ Засн. 1930 як б-ка Ін-ту профес.-тех. освіти (нині Криворізький державний педагогічний університет). У структурі б-ки: відділи (обслуговування, комплектування та обробки літ-ри, довідк.-бібліогр.), 6 секторів, 2 абонементи, 4 чит. зали, книгосховище. Бібліотеч. фонд багатогалуз., заг. кількість – 586 777 прим. укр., рос., англ., болгар. та ін. мовами, зокрема 359 723 прим. – книги, 74 404 прим. – період. вид., 99 225 прим. – наук. літ-ра, 162 337 прим. – навч. літ-ра, 1063 автореф. дис., 9588 прим. – нот. вид. (від 1968); комплектується літ-рою з питань математики, фізики, інформатики, природн. наук, мовознавства, літературознавства, музики, літ-ри за профілем Ун-ту тощо. У фонді зберігається 761 прим. рідкіс. вид. (від 1802): «Полный словарь иностранныхъ словъ, вошедшихъ въ составъ русского языка» (1861), «Русская историческая библіографія. Год восьмой 1862» (1872), «Пестолоцці. Его жизнь и педагогическая деятельность» Я. Абрамова (1893; усі – С.-Петербургъ) та ін. Довідк.-бібліогр. апарат складається з 10-и каталогів та 13-и картотек. Ведеться робота зі створення електрон. каталогу (від 2002). Б-ка має доступ до мережі Інтернет; видає зб. наук. праць співроб. Ун-ту, організовує книжк. виставки нових надходжень, темат. перегляди літ-ри. Дир. б-ки Н. Смирнова (від 1977).

Л. М. Пойда

Стаття оновлена: 2003